treatments

PRP

פלזמה עשירה בטסיות, הוא חומר שנחשב כמקדם ריפוי בעת ההזרקה. פלזמה היא מרכיב בדם המכיל “גורמים” מיוחדים, או חלבונים, המסייעים לדם להיקרש.
הוא מכיל גם חלבונים התומכים בצמיחת תאים .הרעיון הוא שהזרקת PRP לרקמות פגועות תעורר את גופך לגדל תאים חדשים ובריאים ולקדם ריפוי.
מכיוון שגורמי גדילת הרקמות מרוכזים יותר בזריקות הגדילה המוכנות, החוקרים חושבים שרקמות הגוף עשויות להחלים מהר יותר.

Woman with a doctor in cosmetology studio

treatments

טיפולי המרכז

Call Now Button